PRAuhel

Využite PRAuhel - biouhel. Je to pomocná pôdna látka, ktorá má rad veľmi užitočných schopností. Dokáže napríklad udržať v pôde živiny a vracia jej život, alebo zadržiava vodu a ďalšie živiny v piesočnatej pôde. Tvorbou a aplikáciou biouhlu možno nielen veľmi zlepšiť vlastnosti pôdy, ale tiež bezpečne uložiť obrovské množstvá uhlíka, zachyteného predtým fotosyntézou z ovzdušia. Počas storočí tak pôjde vrátiť zloženie ovzdušia a pH oceánov späť k hodnotám, ktoré panovali až do novoveku. 

Biouhel je úplne prírodná pomocná pôdna látka.