Vidly

Vidly sú nástroj určený predovšetkým na prevzdušňovanie pôdy. Hodí sa ale aj pri zbere zeleniny, rytí do pôdy, alebo prácu so štrkom. Je vhodné vybrať taký typ vidlice, ktorý bude najlepšie zodpovedať vašej činnosti.