Dodatočné dvere

Dodatočné dvere je možné namontovať ako čelné alebo bočné. Naše pavilóny už samozrejme jedny dvere obsahujú v základnej výbave, avšak kúpou dodatočných dverí môžete výrazne zvýšiť úžitkové vlastnosti pavilónu.