Ochrana sluchu

Pri rôznych pracovných činnostiach nás ohrozuje hladina akustického tlaku dosahujúceho alebo vyššieho ako 85 dB, ktorý vydáva napríklad aj kosačka na trávu. Najmä pracovníci pohybujúci sa v prostredí, kde je neustále zvýšená hladina hluku alebo kde dochádza k rázovému zvuku s vysokým tlakom, by mali používať vhodné ochranné pomôcky na ochranu sluchu, ako sú napríklad mušľové chrániče sluchu.

Zabúdať by ste na ne nemali ani pri činnostiach okolo domu alebo na záhrade. Pri nižšom hlukovom zaťažení je vhodné využiť napríklad penové zátky, ktoré sa vyrábajú v rôznych tvaroch.