Rezanie, utesnenie a starostlivosť o polykarbonát

blog-rezani-pece-polykarbonat-SK

Polykarbonát sa vďaka svojim vlastnostiam stal jednou z najobľúbenejších výplní pri skleníkoch. Aby si polykarbonát zachoval svoje vlastnosti a predovšetkým pôvodný vzhľad, je nutné sa oň riadne starať.

Uskladnenie polykarbonátu

Na toto je potrebné myslieť už vo chvíli, keď vám dorazí skleník s polykarbonátovými doskami domov. Pokiaľ sa nevrhnete na montáž skleníka či inej záhradnej stavby obratom, je nutné skladovať dosky v interiéri na suchom mieste. Nie je vhodné nechávať polykarbonát voľne ložený na záhrade – do jeho neutesnených komôrok by sa tak dostávala vlhkosť a nečistoty, vrátane malých živočíchov.

Pokiaľ riešite problém s miestom, je nutné pamätať na to, že dosky nie je vhodné uskladňovať dlhšiu než nevyhnutnú dobu (maximálna odporúčaná doba je do 3 mesiacov - môže sa líšiť podľa výrobcu) v zmotanom stave - môže dochádzať k popraskaniu UV vrstvy, ktorou sú dosky opatrené, a v dôsledku tohto sa polykarbonátu skracuje životnosť. Zmotávanie dosiek je vhodné iba pri polykarbonáte menšej hrúbky (4 mm). Rolka by však nemala byť príliš utiahnutá. Pri premýšľaní skladovania treba myslieť aj na fakt, že dosky majú najčastejšie rozmer 6 x 2,1 m.

V žiadnom prípade neodkladajte z polykarbonátu ochranné fólie, ktorou sú z oboch strán opatrené. Dosky sú citlivé na poškriabanie a navyše nie je následne možné pri montáži spoľahlivo určiť, ktorá zo strán je opatrená UV ochranou (touto označenou stranou následne mieri doska smerom von k slnečnému svetlu).

Rezanie a utesnenie polykarbonátu

Ďalším krokom práce s polykarbonátom je jeho montáž. Pri hranatých skleníkoch vám vo väčšine prípadov dorazia dosky už naformátované, ale pri oblúkových skleníkoch bude rezanie polykarbonátových dosiek vo vašej réžii. Na rezanie dosiek sa najčastejšie používajú odlamovacie nože, tie používajte u dosiek do 8-10 mm. U dosiek hrúbky 6 mm a viac je navyše nutné rez vykonávať z oboch strán dosky. K ďalším nástrojom patrí napríklad priamočiara píla či píla chvostovka, tu je však nutné dať pozor, aby bol pílový plátok určený na rezanie plastu (viaczubový). Pri rezaní pílou môže dochádzať k vniknutiu pilín do komôrok polykarbonátu a tak ich nezabudnite následne vyfúknuť kompresorom či povysávať vysávačom.

mceclip0-49

Pred samotným ukotvením dosiek na konštrukciu skleníka považujeme takmer za nevyhnutnosť dutinky polykarbonátových dosiek utesniť. Zabránite tým vniknutiu nečistôt do komôrok a predídete tak postupnému a veľmi nevzhľadnému zožltnutiu dosiek. Na utesnenie dosiek sa najčastejšie používajú tesniace ventilačné pásky alebo neutrálny silikón na plasty. Stretnúť sa môžete tiež s ukončovacím profilom, ten však nie je možné u väčšiny skleníka kvôli konštrukčnému riešeniu namontovať.

Susedov tip: Utesniť dutinky polykarbonátu je vhodné po celom skleníku - vrátane dosiek na čele skleníka, na oknách či dverách.

mceclip1-7

Pri utesnení komôrok polykarbonátu silikónom musí byť povrch materiálu suchý a zbavený mastnoty. Silikón sa môže nanášať bežnou pištoľou na kartuše. Fľaky od čerstvého silikónu sa dajú odstrániť suchou handrou. Výhodou silikónu je jeho neutrálna farba, vďaka ktorej nie je poznať, že sú dosky utesnené, avšak nevýhodou je skutočnosť, že v dôsledku neutrálnej farby silikónu je možné po uplynutí pár rokov veľmi zle rozpoznať, že je na niektorých miestach silikón nutné obnoviť. Aplikácia silikónu úplne zabraňuje prenikaniu nečistôt, a to vrátane vody a vzduchu.

Občasné vytváranie kondenzátu v komôrkach dosiek je štandardný fyzikálny jav. Polykarbonát prepúšťa vodné pary cez steny dosky do komor a opačne. Kondenzát vzniká v dôsledku rozdielnej koncentrácie vzdušnej vlhkosti a teploty na strane interiéru a exteriéru. Po ustálení pomerov sa kondenzát opäť stratí.

mceclip3-4

Pokiaľ sa rozhodnete utesniť polykarbonát tesniacou/ventilačnou páskou, je nutné pri jej nákupe premyslieť, akú šírku pásky budete potrebovať. Samozrejme platí, že je lepšie mať o pol centimetra väčšiu pásku, než o 1 mm menšiu. Nižšie uvádzame všeobecné odporúčania pre voľbu pásky podľa hrúbky polykarbonátovej dosky.

  • Polykarbonát 4 mm - páska hrúbky 28 mm
  • Polykarbonát 6 mm - páska hrúbky 28-38 mm
  • Polykarbonát 8-10 mm - páska hrúbky 38-60 mm

Rovnako ako pri aplikácii silikónu musí byť povrch dosky suchý a zbavený mastnoty. Následne dôjde k nalepeniu difúznej pásky, ktorá je z jednej strany opatrená lepidlom. Môžeme sa stretnúť s tromi typmi pások:

  • Tesniace pásky: Zabraňujú prenikaniu nečistôt vrátane vody a vzduchu. Funkčné vlastnosti sú podobné ako u vyššie popísaného silikónu na plasty.
  • Ventilačné pásky: Zabraňujú prenikaniu nečistôt, ale sú čiastočne priepustné (vzduch, voda).
  • Ventilačné pásky s modifikáciou Antidust: Zabraňujú prenikaniu nečistôt vrátane najmenších častíc (<45 µm), ale sú čiastočne priepustné (vzduch, voda).

Výhodou ventilačnej pásky je skutočnosť, že veľmi ľahko rozpoznáte, na akých miestach dochádza vplyvom času k potrebe obnovy. Nevýhodou je potom fakt, že pásky nie sú transparentné a sú na rozdiel od silikónu viac vidieť. Najmenej viditeľnou farbou ventilačnej pásky je šedá, avšak na trhu sa dá stretnúť aj páskami výraznejších farieb (napr. tmavo modrá) - neváhajte sa tak predajcu opýtať, akú farbu pásky vlastne kupujete.

Čistenie polykarbonátu

O polykarbonát je samozrejme nutné starať aj po samotnej montáži. Na čistenie povrchu dosiek je vhodné použiť vlažnú mydlovú vodu, prípadne je možné využiť aj tlakovú umývačku či postrekovú hadicu. Tu však dajte veľký pozor na zvolený tlak vody. Vhodné sú tiež čistiace prostriedky na polykarbonát a plexisklá. Tie sú predávané väčšinou ako koncentrát, keď z 1 litra koncentrátu vyrobíte nižšie stovky litrov čistiaceho roztoku podľa typu prostriedku. Úplne sa naopak vyvarujte čisteniu pomocou chemických prostriedkov či ostrými predmetmi (drôtenka, žiletka a i.).

 

Ako sami vidíte, pre zachovanie pôvodného vzhľadu polykarbonátu je nutné vynaložiť určité úsilie, avšak túto starostlivosť vám skleník a predovšetkým polykarbonát na ňom v priebehu ďalších rokov svojim nestarnúcim vzhľadom vráti. Pokiaľ by ste predsa len potrebovali s niečím poradiť, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť pomocou kontaktov - na našich susedov si vždy čas radi nájdeme.