Výber a používanie kachlí alebo Ako sa nespáliť

blog-vyber-pouzivani-kamen-sk

Či už vyberáte hlavný zdroj tepla alebo doplnok do vášho domova, vždy je nutné výber kachlí, sporákov či krbov na tuhé palivá pred samotným nákupom poriadne premyslieť. Na trhu sa v súčasnosti vyskytuje tisíce rôznych druhov. Niektoré z nich sa líšia iba vzhľadovo, ale väčšina z nich sa líši aj v technických záležitostiach, ktoré sú pre výber kľúčové. Poďme si pomocou  radcu postupne prejsť všetky úskalia a možnosti, ktoré vás pri výbere stretnú.

Rázcestník

 1. Základné názvoslovie
 2. Teplovzdušné vs. teplovodné kachle
 3. Aký výkon kachlí potrebujem?
 4. Pravidelná aj povinná kontrola kachlí s výmenníkom
 5. Kam kachle bezpečne umiestniť?
 6. Čistenie kachlí alebo Ako zatočiť s popolom
 7. Je prasknutá šamotová doska problém?
 8. Príslušenstvo na záver

1. Základné názvoslovie

Na začiatok je vhodné si predstaviť niekoľko možností a alternatív, ktoré môžete využiť na vykurovanie vášho domu alebo chaty.

Krbové kachle predstavujú voľne stojaci zdroj tepla, ktorý nemusíme ďalej obmurovať. Taktiež samotná inštalácia je pomerne jednoduchá (okrem napojenia na radiátorovú sústavu, ale o tom si povieme viac nižšie). Inštalácia vyžaduje iba pripojenie dymovodu (ako na to nájdete v tomto článku). Pretože sú krbové kachle voľne stojace, veľmi často plnia aj rolu dizajnového prvku vo vašom obydlí. Tomu zodpovedajú možnosti materiálu, z ktorého sú krbové kachle najčastejšie vyrábané - jedná sa o liatinu, plech, kachle, kameň či kombinované materiály.

Sporák na tuhé palivá patrí medzi zariadenia, ktoré slúžia okrem vykurovania aj na úpravu pokrmov. Varenie a pečenie na sporáku je možné vďaka platničke a rúre, ktorými sú sporáky tradične vybavené. Pokiaľ chceme, aby sporák v dome či na chalupe bol tiež primárnym zdrojom tepla, je vhodné sa poobzerať po sporákoch s vyšším výkonom či po sporákoch s teplovodným výmenníkom (napojenie na radiátorovú sústavu). Ako určitú alternatívu medzi sporákom a krbovou pecou sú potom krbové kachle s rúrou.

Krbová vložka patrí medzi zariadenia, ktoré je nutné zabudovať do krbovej konštrukcie. Aj napriek tomu, že väčšinou sú krbové vložky vnímané predovšetkým ako prvok, ktorý vnesie do interiéru oheň, je možné sa stretnúť aj s teplovodnými vložkami (napojenie na radiátorovú sústavu). Tento typ potom umožňuje, aby sa z krbovej vložky stal primárny zdroj tepla.

Krb, ktorý so svojím otvoreným ohňom patril v minulosti k primárnym zdrojom tepla v obydliach, plní dnes prevažne funkciu otvoreného ohňa v miestnosti. Medzi nevýhody krbov patrí predovšetkým nemožnosť regulácie a usmerňovania tepla. V súčasnosti sa možno stretnúť predovšetkým s plynovými krbmi alebo s krbmi na biolieh, ktoré je možné využiť kdekoľvek v dome, a to z dôvodu absencie splodín vznikajúcich pri spaľovaní tuhých palív.

Kúpeľňové kachle, niekedy označované aj ako brutar, sú tradičným príkladom ohrievača na tuhé palivá. Ich primárnym účelom je iba ohrev vody. Avšak predovšetkým v chatách či menších príbytkoch môžu plniť aj vykurovaciu funkciu, napríklad v kúpeľniach, kde sú často umiestnené a využívané.

Späť na rázcestník

2. Teplovzdušné vs. teplovodné kachle

Na začiatku vášho výberu je nutné si uvedomiť, na aký účel budú kachle či sporák určené. Bude sa jednať iba o primárny zdroj tepla pre 1-2 miestnosti, alebo si chcete zaobstarať kachle, ktoré po napojení na radiátorovú sústavu obstarajú vykúrenie celého domu? Poďme si predstaviť jednotlivé typy a ich výhody a nevýhody.

Teplovzdušné kachle alebo kachle bez výmenníka vykurujú priestor pomocou teploty svojho vonkajšieho plášťa. Medzi výhody teplovzdušných kachlí patrí predovšetkým rýchle rozohriatie, rovnomerné vyhrievanie miestnosti a relatívne jednoduchá inštalácia/zapojenie kachlí. Medzi hlavné nevýhody týchto kachlí patrí nižšia efektivita kachlí a nízka akumulácia, teda zadržanie tepla a jeho postupného uvoľňovania v čase. Z tohto dôvodu je vhodné využiť teplovzdušné kachle predovšetkým v menších stavbách. Na vedenie tepla aj do ďalších častí väčších miestností či do ďalších častí domu je možné využiť bezúdržbové krbové vetráky a ventilátory. Súčasťou ventilátora sú termostatické moduly, ktoré napájajú malý motor ventilátora. Ďalšou možnosťou sú teplovzdušné výmenníky, ktoré sa inštalujú ako súčasť dymovodu.

planek-kamna-sk

Teplovodné kachle alebo kachle s teplovodným výmenníkom plnia primárne dve funkcie, a to vykurovanie priestoru pomocou teploty vonkajšieho plášťa a tiež pomocou ohrevu a rozvodu teplej vody. Práve rozvod vody pomocou sústavy radiátorov potom umožňuje regulovaný výhrev aj vzdialenejších miestností po celom dome. Na rozdiel od kachlí bez výmenníka je silnou stránkou tohto typu tiež vyššia akumulácia tepla vo výmenníku, kedy teplota vody klesá výrazne pomalšie ako teplota samotných kachlí, ktoré však chladnú rovnako rýchlo, ako kachle teplovzdušné. Naopak k nevýhodám patrí predovšetkým dlhšia výhrevnosť, teda doba od zatopenia po rozvod teplej vody po dome. V dôsledku zložitejšej konštrukcie a vyššieho výkonu sú tieto kachle oproti teplovzdušným drahšie (aj z dôvodu investícií do radiátorov, ochladzovacích slučiek a i.). Tiež samotná inštalácia je zložitejšia a je nutná asistencia kachliarov a kúrenárov.

Späť na rázcestník

3. Aký výkon kachlí potrebujem?

Pre správny výber kachlí je potrebné premyslieť ich výkon, ktorý je priamo závislý od veľkosti vykurovaných priestorov a tepelných strát. Správne určenie výkonu je skutočne alfou a omegou vášho rozhodovania. Pokiaľ zakúpite kachle s vyšším výkonom než potrebujete, budete musieť pec pri používaní tlmiť a ich využitie tak bude veľmi neefektívne, čo sa prejaví okrem iného vo vašej peňaženke. Sekundárnym efektom je tiež nadmerné usadzovanie splodín a ďalšie znečistenie kachlí a dymovodov. Na druhú stranu, pokiaľ vyberiete kachle s nižším výkonom než skutočne potrebuje vykurovaný priestor, budete musieť pre dosiahnutie požadovanej teploty kachle či sporák prekurovať. To sa následne prejaví na konštrukčných materiáloch a predovšetkým na ich životnosti.

Pre zaistenie optimálnej efektivity kachlí je vhodné využívať kachle na 2/3 ich maximálneho výkonu (60-70%). Hodnota tohto šetrného spôsobu používania kachlí sa tiež označuje ako menovitý výkon alebo nominálny výkon. Tie sú vyznačené aj na energetickom štítku každých kachlí a sporákov.

graf-radce-sk

Výpočet správneho výkonu kachlí

Aby ste si mohli prepočítať potrebný výkon, potrebujete poznať len rozmery vykurovaných priestorov (v*š*h) a tepelnú stratu, tá sa v priemere pohybuje v SR nasledovne:

 • staršie neizolované objekty, chaty a chalupy - 80 W za hodinu na m3
 • nevhodne/slabo izolovaný dom - 55 W za hodinu na m3
 • priemerne izolovaný dom - 40 W za hodinu na m3
 • novostavby či nízkoenergetické objekty - 20 W za hodinu na m3

Výpočet je potom už len o sčítaní a násobení, na čo poslúži obyčajná kalkulačka. Napríklad ak potrebujeme vykúriť na chate 2 miestnosti s celkovým objemom 100 m3, bude výpočet optimálneho výkonu kachlí nasledujúci:

100*80=8000 W, čo znamená, že optimálny výkon kachlí by mal dosahovať 8 kW. Avšak ako je uvedené vyššie, pokiaľ budeme v kachliach kúriť podľa odporúčania na 2/3 výkonu, maximálny výkon kachlí by potom nemal v tomto prípade presiahnuť 12 kW.

Potrebný výkon (W) = objem vykurovaných miestností (m3) x tepelné straty (pozri prehľad vyššie)

Pozor, objem vykurovaných miestností je počítaný v metroch kubických (v*š*d), nie štvorcových (š*d)

Je nutné podotknúť, že sa jedná o orientačný výpočet a pre presnejšie stanovenie potrebného výkonu je vhodné osloviť kachliarov či tiež kúrenárov v prípade kachlí s teplovodným výmenníkom. Ten je schopný previesť cca 50-80% tepelného výkonu do radiátorovej sústavy.

Späť na rázcestník

4. Pravidelná aj povinná kontrola kachlí s výmenníkom

S používaním teplovodného výmenníka sa spája aj povinná revízia, kedy podľa Zákona o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z. z. musia prejsť revíziou všetky tepelné zdroje, ktoré sú napojené na vykurovaciu sústavu ústredného kúrenia a majú príkon nad 10 kW (na výpočet príkonu stačí vydeliť menovitý výkon tepelného zdroja jeho účinnosťou).

Pokiaľ teda máte kachle s menovitým výkonom 15 kW a účinnosťou 75 %, ich príkon bude okolo 20 kW, čiže: 15/0,75=20

Pri nedodržaní tejto povinnosti hrozí fyzickej osobe pokuta až 333 eur, v prípade právnickej osoby (napr. firmy) až 1600 eur. Potvrdenie o revízii však nekontrolujú len úradníci, ale aj poisťovne v prípade riešenia poistnej udalosti. Cena revízie sa pohybuje medzi 50 - 150 eur. Pre činnosť revízneho technika kotlov na pevné palivo teda nie je potrebné byť nikde vedený. Zoznam revíznych technikov (napr. kachliarov či kominárov) nájdete na stránkach Cechu kachliarov a Komory Kominárov Slovenska, prípadne sa neváhajte obrátiť na výrobcov vašich kachlí, kotlov či krbových vložiek. Stačí platné oprávnenie na inštaláciu, prevádzku a údržbu spaľovacieho stacionárneho zdroja vydané výrobcom kotla. Zápisy v zoznamoch sú dobrovoľné. Revízia je povinná každý rok pri starších ohrievačoch, v prípade nového je nutné zaobstarať revíziu ešte pred prvým zatopením. Pri komínoch napojených na kotol na tuhé palivá je potreba vykonať revíziu raz za štyri mesiace.

Späť na rázcestník

5. Kam kachle bezpečne umiestniť?

Pri umiestňovaní kachlí je vždy viac-menej rozhodujúca pozícia komína v miestnosti. Komín zohráva ale ďalšiu zásadnú úlohu, a to vo vzťahu k jeho priemeru. Pri napájaní kachlí je dôležité, aby priemer dymovodu vedúci od kachlí bol ideálne rovnakého alebo menšieho priemeru, ako je priemer vstupu do komína. Určite by nemal byť priemer dymovodu na kachliach väčší, v tej chvíli môže dochádzať k nedostatočnému ťahu komína, a môže tak dochádzať k zlému horeniu a značnému zadymeniu pri prikladaní. Ak ste si predsa len vybrali kachle snov, ktoré však majú väčší priemer dymovodu, je možné ho tzv. redukovať, a to rúrovou redukciou (nasadzuje se na dymovod) alebo prechodky do komína. Nutné však podotknúť, že tento postup je v rozpore s reklamačnými podmienkami používania kachlí a môže byť následne dôvodom na zamietnutie reklamácií.

Ďalšie typy dymovodov a rady na ich zapojenie nájdete v našom článku.

Pri umiestňovaní kachlí a ich napájaní na dymovod je potrebné myslieť aj na vzdialenosť zdroja tepla od ostatných vecí a materiálov v miestnosti. Všeobecné odporúčanie znie, že minimálna bezpečná vzdialenosť od horľavých vecí by mala byť 40 cm. Na dvojnásobok, teda 80 cm, je potrebné myslieť pri čelnej strane kachlí či sporáka, teda tam, kde sú umiestnené dvierka. Čo sa týka vzdialenosti od steny, kachle nie je vhodné napájať priamo na vstup do komína. Medzi múrom a zdrojom tepla by malo byť cca 20 cm. Odporúčame si v technickom návode ku kachliam prečítať odporúčanú vzdialenosť určenú výrobcom - všeobecne platí, že kvalitnejšie kachle so silnejšími alebo viacerými plášťami majú tieto vzdialenosti nižšie.

 

Na bezpečie je nutné myslieť aj vo vzťahu k podlahe. Kachle je v tomto prípade vhodné umiestniť na podložku - plech pod kachle či sklo, ktoré zachytávajú okrem priameho tepla aj horúce uhlíky alebo popol, ktorý občas vypadne pri prikladaní. A pretože kachle môžu vážiť aj viac ako 150 kg, slúži táto podložka aj ako ochrana proti poškodeniu vašej podlahy. Okolie je možné chrániť napríklad voľne stojacou zábranou/zástenou/paravánom, ktoré ocenia nielen majitelia domácich miláčikov.

Späť na rázcestník

6. Čistenie kachlí alebo Ako zatočiť s popolom

Okrem povinných revízií je potrebné myslieť aj na bežné čistenie a údržbu kachlí. Na prvý pohľad poznateľným znečistením býva zadymenie skla vašich kachlí. Zašpinenie skla je najčastejšie spôsobené dusením ohňa, pri ktorom je snahou znížiť frekvenciu prikladania. Tento postup je však nevhodný a dochádza pri ňom aj k zanášaniu dymovodov, komína i samotných kachlí. Pri čistení skla si pomôžete obyčajnými novinami, na ktoré naneste jemný popol a sklo s nimi vyčistite. Alternatívou sú potom čističe na krbové sklá.

Myslieť by ste mali tiež na popol v spaľovacej komore a popolníku. V spaľovacej komore je vhodné nechávať menšiu vrstvu popola (2 cm), ktorá chráni samotný rošt pred rozžeravenými uhlíkmi. Naopak popol v popolníku by mal byť vynášaný pravidelne tak, aby nedochádzalo k poškodeniu roštu zo spodnej strany. Pre správnu údržbu ohniska a popolníka využite ručné krbové náradie (kutáče, lopatky, vyhrabávače a i.). Ak by ste sa radšej poobzerali po výkonnom pomocníkovi, môžete využiť vysávače/separátory popola. Na odstránenie sadzí zo spalinových ciest môžete ísť aj chemickou cestou - využiť napr. čistiace poleno či sadzínka.

Na čistenie dymovodov a komínov využite krbové kefy na čistenie či komínové ružice. Aby ste nemuseli pri každom čistení rozpojovať celý dymovod, odporúčame pri jeho skladbe zakomponovať prvky (najčastejšie koleno či rúru) s čistiacim otvorom. Potreba čistenia spalinových ciest je pri bežnom používaní cca 3x ročne a nie je dobré ich podceňovať. Čistenie komína je možné vykonať aj svojpomocne (za odborné čistenie zaplatíte cca 10 eur). Dôvod na čistenie je jednoduchý - až 90 % požiarov komínov je spôsobených práve nedostatočným alebo neodborným vyčistením komína.

Ani tu vás neminie zákonná povinnosť - podľa Zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi musí majiteľ nehnuteľnosti zaistiť odbornú kontrolu komína pod pokutou až 331 eur. Rovnako ako bolo spomenuté pri revízii kachlí vyššie, aj pri požiaroch komínov je tento dokument vyžadovaný poisťovňami, ktoré môžu pri jeho absencii odmietnuť plnenie udalosti.

Späť na rázcestník

7. Je prasknutá šamotová doska problém?

Pri čistení ohniska si môžete všimnúť prasknuté alebo inak poškodené šamotové dosky, ktorá je veľmi krehká. Nie je však potrebné panikáriť. Pokiaľ sa jedná iba o prasklinu, kachle či sporák môžete používať bez obáv ďalej. Pokiaľ je však prasklina natoľko veľká (vydrolená), že už cez ňu dokážete zreteľne prezrieť na druhú stranu, je nutné dosky vymeniť či opraviť. Pri výmene je nutné zakúpiť novú univerzálnu dosku podobnej veľkosti, alebo sa obrátiť na obchod, kde ste kachle zakúpili - veľmi často majú na predaj náhradné šamoty podľa modelov.

Ďalšou možnosťou je oprava šamotovej dosky, ku ktorej budete potrebovať šamotovú múčku (izoláciu), ktorej cena sa pohybuje v rade desiatok centov a funguje na podobnom princípe ako sadra. Na záver je nutné podotknúť, že ako spomínaný rošt, tak šamotové dosky sú brané ako spotrebné časti, a teda mávajú zníženú dobu záruky – najčastejšie na 6 mesiacov (podobne ako je to napríklad pri brzdových doštičkách nového auta).

Späť na rázcestník

8. Príslušenstvo na záver

Pokiaľ máte už svoje kachle vybrané či dokonca nainštalované, nezostáva nič iné, než si priestor pri kachliach zútulniť. Najčastejším príslušenstvom, ktoré však neplní len funkciu ozdoby, sú krbové zásobníky a krbové koše - predovšetkým tie typické prútené patria medzi najobľúbenejšie. Samozrejmosťou je tiež krbové náradie, o ktorom sme písali už vyššie.

 

Ak by ste mali ďalšie otázky, určite sa na nás neváhajte obrátiť pomocou kontaktov - sme pripravení vám s výberom kachlí, sporáka či krbovej vložky odborne a priateľsky pomôcť.

Späť na rázcestník

Kompletná ponuka krbových kachlí, sporákov na tuhé palivá a krbových vložiek a ich príslušenstvo na jednom mieste.