Montáž hliníkovej pergoly od A po 7

blog-pregoly-SK

Pokiaľ ste sa rozhodli zaobstarať k svojmu domu posedenie v podobe hliníkovej pergoly, či už kvôli odolnosti konštrukcie, modernému vzhľadu alebo cenovej dostupnosti, čaká vás po doručení pergoly jej montáž. V prípade voľne stojacej pergoly je situácia jednoduchšia, pretože riešite iba zostavenie a ukotvenie pergoly do zeme. Pokiaľ ste si však zaobstarali v súčasnosti veľmi obľúbenú pergolu k stene, čaká vás pri montáži aj jej ukotvenie k stene (najčastejšie domu). Začnime však poporiadku.

A je to doma alebo doručenie tovaru

Hliníkové pergoly vám najčastejšie doručí prepravná služba v krabiciach. V časti z nich nájdete profily, v ďalšej potom narezaný polykarbonát. Pri preberaní tovaru dbajte na riadnu kontrolu, pretože pretlačený či poškriabaný profil bude s veľkou pravdepodobnosťou vidieť aj na finálnej stavbe.

baleni-pergol

Susedov tip: Pokiaľ je kartón krabice deformovaný (najčastejšie v rohoch) alebo je krabica pretrhnutá/pretlačená, trvajte na spísaní protokolu o podozrení na poškodenie priamo s kuriérom. Na neskoršie reklamácie nie je už zo strany dopravcu braný ohľad, a to ani niekoľko minút po jeho odchode. Navyše kuriér nemôže bez vášho podpisu potvrdzujúceho kompletnosť a nepoškodenosť zásielky odísť.

Po otvorení krabice odporúčame vyhľadať montážny návod a prekontrolovať kompletnosť zásielky. Návod budete ďalej potrebovať na zistenie potrebných rozmerov na prípravu základov pergoly. Často je možné návod nájsť na stiahnutie aj na stránkach predajcu - v tomto prípade sa na prípravu základov môžete vrhnúť ešte pred dodaním tovaru.

Základy pre hliníkovou pergolu

Či už sa bavíme o voľne stojacej pergole, alebo pergole k stene, vždy je nutné všetky stojky pergoly upevniť na pevný, najlepšie betónový základ. Pätka stojky pergoly je od výroby vybavená najčastejšie 4 otvormi na ukotvenie priloženými skrutkami s hmoždinkou.

hlinikova-pergola

Betónových základov na uchytenie pätiek je viacero typov:

  • betónová základová doska – komplexné riešenie, ak chcete mať zjednotenú podlahu vo vnútri celej pergoly alebo chcete, aby bola podlaha pergoly vyššie ako okolitá plocha;
  • betónový pás - nie je nutné vymeriavať presné rozostupy medzi stojkami, nevýhodou je však veľké plytvanie stavebným materiálom a tiež vašim časom pri výkope;
  • betónové základy pre jednotlivé pätky - minimalistické riešenie, ktoré najmenej narúša ráz prírodnej plochy pod pergolou. Jedná sa o najobľúbenejší spôsob kotvenia hliníkových pergol.

Pri príprave samostatných betónových základov pre pätky pergoly vás na začiatku čaká vymeranie ich pozície (podľa vzdialenosti od steny a podľa rozostupov medzi stojinami) a ďalej zistenie rozmerov základov podľa rozmeru samotných pätiek. Ten je vždy uvedený v návode alebo ho môžete zistiť nameraním samotného dielu. Nebojte sa urobiť základ väčší – minimalizujete tým totiž pravdepodobnosť, že vám stojina o pár milimetrov či centimetrov nebude na pripravený základ sedieť.

vykopani-der

Nemenej dôležitá je tiež hĺbka základu, ktorá by mala dosahovať aspoň 80 cm, pri ílovom podklade ešte viac. (V zemepisných šírkach územia Slovenskej republiky je za nezámrznú hĺbku považovaná úroveň 80 až 140 cm pod povrchom, a to podľa typu zeminy.) Pokiaľ nedodržíte nezámrznú hĺbku, môže dôjsť vplyvom posuvu pôdy k deformácii a nevratnému poškodeniu konštrukcie.

Susedov tip: Pri hĺbení dier na betónové základy vám bodne ručný zemný vrták, ktorý prácu zjednoduší a urýchli. K dostaniu sú okrem iného aj vrtáky s priemerom 250 mm, ktoré sú pre tento typ hĺbenia úplne dostačujúce.

Podľa vašich potrieb je možné aplikovať betón priamo do vyhĺbenej diery. Pokiaľ chcete, aby pätky čneli nad povrch, je vhodné využiť betónové stratené debnenie, ktoré po vyskladaní do požadovanej výšky vybetónujete. Pre ešte jednoduchšie riešenie použite plastové kanalizačné potrubie KG.

mceclip3-8

Čo sa týka betónovej zmesi, je vhodné použiť betón triedy C12/15, príp. C8/10 v prípade menších pergol. Pred samotnou betonážou myslite na vyrovnanie všetkých základov, s čím pomôže vodováha či laserové merače.

Stavba a ukotvenie pergoly ku stene

Teraz je na rade samotná montáž pergoly, ktorá nie je nijako náročná, ale pretože budete manipulovať s pomerne veľkými dielmi, určite stavbu nezvládnete sami. Optimálny počet sú 3-4 osoby, a to predovšetkým u väčších pergol v momente, kedy dochádza ku kotveniu pergoly na stenu. Keď už sme pri kotvení na stenu, poďme sa naň pozrieť bližšie.

Usadzovanie pergoly na stenu spočíva najprv v pripevnení nosnej konzoly na stenu, do ktorej je potom samotná pergola zasadená a ukotvená. Pokiaľ inštalujete konzoly do obyčajného nezatepleného betónového múru, vystačíte si s priloženým kotviacim materiálom. Ak sa rozhodnete kotviť pergolu do zatepleného múru, k drevenému základu či Ytongu/Pórobetónu, je nutné zvoliť vhodný upevňovací set podľa jednotlivých typov setov podľa tabuľky nižšie:

Typy upevňovacích súprav
  Vhodný pre Prerušený tepelný most Možnosť modifikácie
Typ A drevo / OBS dosky / steny bez vonkajšej izolácie NIE NIE
Typ B betón / plné steny/ vonkajšie izolácie do 10 cm NIE

Možnosť skrátiť PVC nosník podľa hrúbky zateplenia

Typ B 150 mm betón / plné steny/ vonkajšie izolácie do 15 cm NIE Možnosť skrátiť PVC nosník podľa hrúbky zateplenia
Typ B 200 mm betón / plné steny/ vonkajšie izolácie do 20 cm NIE Možnosť skrátiť PVC nosník podľa hrúbky zateplenia
Typ C betón / plné steny/ nevhodný pre Porobetón NIE

NIE

Typ D Porobetón / Ytong / duté murivá/ steny s vonkajšou izoláciou ÁNO Podperný nosník aj závitovú tyč je možné skrátiť podľa hrúbky muriva a zateplenia
Typ E Porobetón / Ytong / duté murivá/ steny bez vonkajšej izolácie ÁNO

PVC nosník je možné skrátiť podľa hrúbky muriva

Typ F

drevo / OSB dosky / steny bez vonkajšej izolácie

ÁNO

Podperný nosník je možné skrátiť podľa hrúbky múru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelný most: Také miesto v stavbe alebo stavebnej konštrukcii, v ktorom dochádza k rýchlejšiemu prieniku tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia v porovnaní s inými miestami uvažovanej stavby či konštrukcie. Tepelné mosty na budovách spôsobujú zvýšenie energetickej náročnosti stavby, tiež bodové (či líniové) ochladzovanie vnútorného líca konštrukcie, ktoré môže viesť ku kondenzácii aj tvorbe plesní alebo rýchlejšej degradácii stavebnej konštrukcie.

Na inštaláciu kotviacej sady je potrebný vrták do steny v dĺžke závitovej tyče či nosníka – tá je vždy uvedená v špecifikácii produktu, ale obvykle je to cca 30 cm. V závislosti od typu upevňovacieho setu potom myslite na vykružovanie izolácie domu pre vymedzovací valec (neobsahujú ho všetky typy setov). Pokiaľ ho však váš set obsahuje, bude potrebné zaobstarať tzv. vykružovák (korunkový vrták) požadovaného priemeru (podľa priemeru vymedzovacieho valca) a požadovanej dĺžky (podľa hrúbky izolácie). Na záver odporúčame pre perfektnú pevnosť použiť chemickú kotvu.

mceclip0-58

Susedov tip: Každá upevňovacia konzola pergoly obsahuje iný počet dier pre ukotvenie konzoly. Informujte sa v návode alebo na zákazníckej linke o počte dier, na základe ktorého kúpte zhodný počet upevňovacích kotiev. Pozor, kotvy občas bývajú predávané v sete, ktorý obsahuje najčastejšie 2 kusy v balení.

Usadenie polykarbonátu

Pri zostavovaní konštrukcie vás u väčšiny hliníkových pergol čaká aj usadenie alebo "zapasovanie" polykarbonátu, ktorý je dodávaný v rôznych hrúbkach či farebných prevedeniach. Značnou výhodou, napríklad oproti skleníkom, je skutočnosť, že dosky dostanete v balení už narezané, a teda sa netrápite s formátovaním.

Na čo sa však často zabúda, je uzavretie dutiniek polykarbonátu, aby ste predišli prenikaniu prachu, machu, hmyzu, rias či vlhkosti. Aplikáciou ventilačnej alebo tesniacej pásky tak zvládnete polykarbonátu zdvojnásobiť jeho životnosť.

Na výber máte tri základné možnosti, a to:

  • Tesniace pásky: Zabraňujú prenikaniu nečistôt vrátane vody a vzduchu. Funkcia je podobná ako pri silikóne na plasty.
  • Ventilačné pásky: Zabraňujú prenikaniu nečistôt, ale sú čiastočne priepustné (vzduch, voda).
  • Ventilačné pásky s modifikáciou Antidust: Zabraňujú prenikaniu nečistôt vrátane najmenších častíc (<45 µm), ale sú čiastočne priepustné (vzduch, voda).

Odporúčanie pre šírku pásky podľa hrúbky polykarbonátovej dosky.

  • Polykarbonát 4 mm - páska hrúbky 28 mm
  • Polykarbonát 6 mm - páska hrúbky 28-38 mm
  • Polykarbonát 8-10 mm - páska hrúbky 38-60 mm

Viac sa o rezaní, utesnení a starostlivosti o polykarbonát dozviete v našom článku.

Záverom

Ako ste sa mohli dozvedieť vyššie, stavba pergoly vyžaduje určitú zručnosť, avšak s trochou trpezlivosti ju je schopný postaviť skoro každý. V prípade, že sa na stavbu napríklad z časových dôvodov či z dôvodu absencie potrebného náradia a vybavenia necítite, môžete nechať montáž na odborníkoch.

nahled-pergoly