Substráty bez rašeliny? Ideme vpred!

blog-substrat-raselina-SK

Aj začínajúci pestovateľ tuší, že základné podmienky pre rast rastlín sú pôda, voda a slnečné svetlo. Pokiaľ chcete pestovať rastliny, ktoré sú zdravé a vitálne, musíte im tieto potreby v dostatočnej miere zaistiť. Dopriať rastlinám dostatok slnečného svitu, pravidelnú a dostatočnú zálievku a hlavne kvalitnú zem. 

Pôda a zemina

Pôda je prírodný útvar, ktorý vzniká z povrchových zvetralín zemskej kôry a z organických zvyškov za pôsobenia pôdotvorných faktorov. Je životným prostredím mnohých pôdnych živočíchov, miestom pre rast planých i poľnohospodárskych plodín. V pôde prebiehajú dôležité pôdne procesy, ktoré podporujú kolobeh látok a podporuje ukladanie látok a živín. Pôda je unikátne prírodné bohatstvo a treba ju chrániť.

Zemina je časť pôdy, ktorá je ďalej spracovávaná, napr. obohatená o organické látky a ďalšie prímesi. Na pestovanie rastlín je zemina nenahraditeľná, ale nie vždy a každý má prístup ku kvalitnej zemine alebo kompostu. Preto sa ako náhradný variant využívajú pestovateľské substráty, ktoré sú k dostaniu po celý rok.

DSC02131

Rašelinisko

Rašelinisko je miesto, kde vzniká rašelina a ide o močiarny ekosystém, ktorý je trvalo zamokrený vodou, so značnou produkciou biomasy. Vďaka trvalému zamokreniu a anaeróbnemu prostrediu (bez prístupu vzduchu) sa tu hromadia rastlinné organické hmoty a pretvárajú sa na rašelinu.

Rašelina sa vo veľkom meradle (ako jedna z hlavných surovín) používa na výrobu záhradníckych substrátov. Substráty obohatené rašelinou si optimálne udržujú vzdušnosť a vlhkosť. Biela rašelina vie zadržať až 20-násobok vody v pomere k svojej hmotnosti.

Drancovanie prírodných rašelinísk, ktoré vznikali tisíce rokov, menia krajinu a ich následná obnova je nielen náročná finančne, ale aj časovo. Ťažba rašeliny je tak v posledných rokoch prísne regulovaná, ale aj v tomto prípade si výrobcovia nájdu cestu k získaniu tohto prírodného bohatstva.

mceclip0-96

V strednej Európe ide o extrémne cenné biotopy, pozdravy z doby ľadovej, veľmi podobné severskej tundre. Rašeliniská tu dokážu prežiť, ale nevznikajú žiadne nové, teda po ich poškodení hrozí rašeliniskám zánik (a veľmi rýchly, pretože sú malé a izolované). Pokiaľ budú odvodnené a vyťažené, zmiznú bez možnosti návratu. Preto je väčšina rašelinísk vyhlásená chránenými územiami, ako napr. prírodná rezervácia, prírodná pamiatka alebo národná prírodná rezervácia. Rašeliniská je potrebné chrániť, pretože prirodzene pohlcujú uhlík. Pri ich vysychaní sa naopak uhlík uvoľňuje do atmosféry a prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Meliorácia

V dobách minulých boli rašeliniská podrobené meliorácii. Tieto zavodnené miesta boli (a stále sú) vysušované a premenené na poľnohospodársku pôdu. Odvodnenie a ťažba navyše veľmi zosilňuje skleníkový efekt, kedy sa z rozkladajúcej a vysušenej rašeliny uvoľňuje veľké množstvo oxidu uhličitého. Až v poslednej dobe, hlavne vplyvom klimatických zmien, zisťujeme, aké sú tieto ekosystémy prospešné pre krajinu a zadržiavanie vody v nej. V súčasnej dobe sa vykonáva revitalizácia rašelinísk na rade lokalít, samozrejme sa najprv začalo v tých najcennejších chránených územiach.

Pestovateľské substráty

Pestovateľské substráty ponúkajú pestovateľom možnosť výberu optimálnej zeminy pre daný druh rastlín, zabezpečujú rastline výživu, zadržujú vodu a neobsahujú choroboplodné zárodky. Niektoré substráty sú navyše vyrábané na mieru určitým druhom rastlín, ktoré pre rast potrebujú špecifické podmienky a prostredie. To sú napríklad orchidey, ktoré potrebujú veľmi priepustnú a odľahčenú pôdu, alebo kaktusy, kde je substrát zmiešaný s väčším podielom kremičitého piesku. Hlavnou zložkou substrátov však vo všetkých prípadoch zostáva biela alebo čierna rašelina.  

3478541-1

 

Substráty Gramoflor

Substráty Gramoflorprírodné substráty novej generácie, ktoré vyrába rodinná firma v Nemecku. Ako jedny z mála výrobcov substrátov sa už niekoľko rokov snažia redukovať množstvo použitej rašeliny vo svojich produktoch. Tým tieto substráty šetria prírodné zdroje, konkrétne rašelinu, čo je vo výrobe ostatných konkurenčných výrobcov substrátov často veľký problém. Neoddeliteľnou súčasťou substrátov Gramoflor je preto vyšší podiel obnoviteľných komponentov, ako sú kompost, kokosové a špeciálne upravené drevné vlákna, ktoré dostatočne nahrádzajú chýbajúcu rašelinu bez toho, aby sa zmenila kvalita substrátu.

Substrát vzniká zložením rôznych zložiek alebo surovín ako je biela a čierna rašelina, drevité vlákno, kokosový peat, substrátový zelený kompost, hnojivo atď. Gamoflor má početné substrátové suroviny (objemové látky) a širokú škálu vysoko kvalitných hnojív. Táto flexibilita umožňuje výrobu pestovateľských médií pre každú potrebu. Rašelina v substrátoch pochádza z už vysušených a degradovaných, poľnohospodársky využívaných rašelinových ložísk v severnom Nemecku. Tieto oblasti strácajú každý rok minimálne 1-2 cm rašeliny v dôsledku mineralizácie. 

Plochy po ťažbe rašeliny sú zavodnené, aby sa v nich znovu vyvíjali živé povrchové rašeliniská a druhovo bohaté biotopy. Nezisková nadácia „Foundation Moor Habitat“ bola založená spoločnosťou Gramoflor GmbH & Co, aby sa ďalej starala o obnovené rašeliniská. Rašeliniská, ktoré sú vyťažené, nemajú už dostatok rastlín rašeliníka, tie sa preto pestujú v špeciálnych pestovateľniach a potom sa umiestňujú do obnovovaných rašelinísk.

 

Obnoviteľné komponenty v substrátoch Gramoflor

Kokosová dužina a kokosové vlákna patria medzi dostupné zdroje, pretože sa jedná o zvyšky pri procese spracovania kokosu v krajinách ako je India a Srí Lanka, a teraz sa osvedčili práve aj ako náhrady rašeliny v profesionálnom záhradníctve. Výhodou z hľadiska bilancie CO2 je, že kokos, rovnako ako drevité vlákno, patrí medzi obnoviteľné suroviny a recyklácia zodpovedá recyklačnej ekonomike. S ohľadom na miestne ekologické normy a príslušné požiadavky na kultúru teraz Gramoflor vyvinul postup pre ďalšie spracovanie samotnej suroviny cocopeat (kokosovej drene).

Cocopeat

Drevené štiepky a zvyšky z píly sú vhodnou substrátovou surovinou pre záhradníctvo. Ich použitím je možné výrazne zlepšiť rovnováhu substrátu alebo hobby zeminy. Inými slovami: čím viac je fosílna surovina rašelina v substráte nahradená drevitým vláknom, tým vyššia je úspora CO2, a to prospieva životnému prostrediu.

Nový LIGNOFIBRE® coarse – milník per hrubé struktury podkladu.  Obrazek: Gramoflor.

Drevitá vlna

Hobby i profesionál

Každý typ substrátu Gramoflor je namiešaný podľa individuálnych potrieb jednotlivých druhov rastlín. Pri výbere substrátu je dobré sa zamyslieť, pre aké druhy rastlín ho použijete. Napríklad v substráte pre kaktusy a sukulenty tvorí základ prímes kremičitého piesku a aktívneho humusu, v substráte pre balkónové kvety je prímes ílu pre lepšie udržanie vlahy a hnojív pre zlepšenie vitality rastlín. Substrát pre orchidey obsahuje výhradne triedenú píniovú kôru pôvodom z lesného hospodárstva. Tento komponent zaisťuje dlhodobo vzdušný substrát nevyhnutný pre úspešné pestovanie orchideí. 

 

Profesionálny substrát Gramoflor 70 l

Substrát je určený na pestovanie rastlín so strednými až vyššími nárokmi na živiny, napr. muškátov, surfinií a plodovej zeleniny. Je vhodný pre rastliny vyžadujúce ťažšie substráty, pre dlhodobé kultúry a pre pestovanie na vonkajšej ploche. Využijú ho teda profesionálne záhradníctvo, realizátori záhrad a tiež záhradkári.